Vad är en nationell turismcykelled?

Sydostleden blev 2016 Sveriges andra nationellt klassade turismcykelled. Certifieringen intygar att leden är av hög kvalitet, är trafiksäker samt att det finns ett brett utbud av upplevelser och service längs leden

Nationella turismcykelleder

Sydostleden är klassad som en nationell turismcykelled – men vad innebär det? Certifieringen intygar att leden är av hög kvalitet, är trafiksäker samt att det finns ett brett utbud av upplevelser och service längs leden.

Trafikverket har tagit fram ett dokument för nationella cykelleder som ligger till grund för Sydkustledens utformning: Cykelleder för rekreation och turism. Klassificering, kvalitetskriteriet och utmärkning. Det ska bland annat vara en kvalitetssäkrad trafiksäker och attraktiv led med ett brett utbud av service längs leden. Inom rimliga avstånd ska det finnas boende, matmöjligheter och kollektivtrafik men leden ska också passera sevärdheter och visa upp naturområden, kulturhistoria, landsbygd och byliv.

Leden måste vara över 20 mil lång och genom att vara en nationell turismcykelled garanteras det att leden är öppen årligen mellan 15 april till 15 oktober. Leden kan gå både i blandtrafik på ett lågtrafikerat vägnät, på grusat underlag eller asfalterad cykelbana. Oberoende av underlag ska leden alltid vara bekväm och säker.

Det finns i dagsläget två cykelleder i Sverige som uppnår den här certifieringen, det är Kattegattleden som fått lednummer 1 och Sydostleden som är cykelled nummer 2.